Boris in PROFIJT

Boris is een aanpak die leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs helpt bij het vinden van hun plek op de arbeidsmarkt. De aanpak is gebaseerd op de systematiek van het werkend leren uit het middelbaar beroepsonderwijs, een systeem dat al bijna een eeuw in de onderwijswetgeving is verankerd. Voor 10.000 jongeren per jaar is dit de belangrijkste route naar arbeid en voor het bedrijfsleven is het de belangrijkste manier om nieuw personeel uit de doelgroep te werven. Belangrijke onderdelen binnen de aanpak zijn oriëntatie op beroep en loopbaan, een opleidingstraject op maat en leren in een bedrijf, om vervolgens uit te komen bij een praktijkverklaring en een baan.

De belangrijkste doelstellingen zijn:

  • Efficiënte en effectieve route van onderwijs naar de arbeidsmarkt
  • Meer economisch zelfstandige jongeren, minder uitkeringslasten
  • Extra mogelijkheid voor bedrijven om jongeren te werven
  • Betere positie van jongeren met een beperking in de maatschappij

Vanaf november 2018 worden alle kwalificatie dossiers behorend bij Boris aangeboden als trajecten in PROFIJT. Hierdoor is het mogelijk om kerntaken met werkprocessen die uit de Werkverkenner naar voren zijn gekomen toe te kennen aan een leerling. Een leerling neemt kan hier op school en zijn/ haar stage op worden beoordeeld. In PROFIJT wordt de voortgang van leerlingen duidelijk in beeld gebracht en kunnen de behaalde praktijkverklaringen worden geplaatst in het portfolio van de leerling.