Kwaliteitstrajecten in PROFIJT

12 November j.l. hebben we in Ede met een groep enthousiaste gebruikers goede afspraken gemaakt over de gedeelde trajecten in PROFIJT. 

Tijdens de bijeenkomst kwamen diverse goede functionele ideeën naar boven die we binnenkort gaan toevoegen:

 • Per traject inzichtelijk hoe vaak deze is toegekend aan een leerling.
 • De auteur van een traject blijft altijd zichtbaar bij een traject, ook nadat deze is gekopieerd.
 • De te verwachten duur van een traject voor een leerling.
 • In de gedeelde trajecten moet je kunnen zoeken op de naam van de auteur.

We hebben met elkaar duidelijke criteria afgesproken waar gedeelde trajecten aan moeten voldoen:

 • De titel geeft aan waar het traject over gaat. Bijvoorbeeld “Klokkijken  in kwartieren”.
 • Het traject is duidelijk beschreven in ‘Beschrijving’. Bijvoorbeeld “Je maakt opdrachten die te maken hebben met de kwartieren in het uur”.
 • De leerdoelen zijn duidelijk omschreven, zijn altijd in de taal van een leerling en altijd in de ‘ik-vorm’.
 • Een traject moet altijd aan tenminste één vak en één domein gekoppeld zijn. 
 • Leerobjecten zijn niet verplicht maar wel wenselijk.
 • Leerobjecten bevatten geen materiaal waar auteursrecht op rust.

Ten aanzien van de controle op de kwaliteit van de gedeelde trajecten hebben we het volgende afgesproken:

 • Iedere school wijst één persoon aan die het toezicht houdt op de trajecten die vanuit zijn school landelijk worden gedeeld. 
 • Deze aangewezen persoon motiveert de overige collega’s binnen zijn school om trajecten landelijk te delen.
 • Er komt een nieuwe gemeenschappelijke trajecten bak. Deze is speciaal voor trajecten die voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen.
 • Vanuit PROFIJT zullen we de oude gedeelde trajecten nalopen en controleren op de gestelde kwaliteitseisen.