Nieuwe functionaliteit

De belangrijkste PROFIJT verbeteringen in de maand februari waren:

 • In de Resultaten module zijn nu bij elk traject ook de leerdoelen en de bijbehorende waarderingen inzichtelijk. Gebruik hiervoor de knop ‘Leerdoelen’.
 • De leerlingkaartjes in Volg bevatten nu ook een knop om direct naar de stage informatie van een leerling te navigeren.
 • Zoals in een ander bericht beschreven kan elk portfolio nu ook worden geĆ«xporteerd en daarna geprint.
 • In het beheer van de gebruikers is bij ouders/verzorgers nu in te zien aan welke leerling(en) ze zijn gekoppeld.
 • Trajecten en persoonlijke leerdoelen kunnen door docenten nu direct worden afgerond vanuit de leerlingkaartjes in het Volg scherm.
 • Trajecten kunnen nu worden voorzien van een afbeelding. Deze afbeelding wordt vervolgens gebruikt in de Coach module, in het overzicht met trajecten en natuurlijk in het portfolio. In het portfolio kan een leerling de afbeelding zelf wijzigen.
 • De trajecten, leerdoelen, stages en certificaten in de horizontale selectielijst van het Portfolio zijn nu gesorteerd op aanmaakdatum.
 • Er is een nieuwe categorie trajecten; Kwaliteitstrajecten. Zoals hierboven ook beschreven delen we landelijk alleen nog kwaliteitstrajecten. De criteria worden duidelijk aangegeven als je een traject gaat delen.
 • De bewijzen die worden ingevoerd door leerlingen en docenten zijn vanaf nu overal voorzien van de datum van upload. 
 • In het portfolio zijn de individuele waarderingen per leerdoel nu in te zien.
 • De tabel in de resultaten export is veel efficiĆ«nter ingericht.
 • In de Volg module kan nu ook worden gekozen voor het inzien van alle toegekende trajecten binnen een schooljaar. Gebruik hiervoor de filterinstelling periode – Allen.