Nieuwe functionaliteit april

De belangrijkste PROFIJT verbeteringen in de maand april waren:

  • Alle PROFIJT scholen kunnen nu gebruik maken van 2-staps authenticatie. We kunnen dit aanzetten voor alleen docenten, alleen leerlingen of allebei.
  • In de leerlingbespreking module wordt nu ook de algemene feedback meegenomen in de export.
  • De export van de leerlingbespreking is helemaal opnieuw opgezet en verbeterd.
  • In de module Volg is nu altijd zichtbaar hoeveel leerlingen er worden getoond. Dit is te zien in de oranje balk boven het overzicht.
  • Bestanden die via een mobiel apparaat worden ge-upload behouden de originele naam van het bestand.
  • Bij het afronden van het traject en het doorplaatsen ervan naar het portfolio worden alle toegevoegde bewijzen automatisch meegenomen en getoond. De eigenaar van het portfolio kan de bewijzen vervolgens wel of niet tonen.