Nieuwe functionaliteit juni

De belangrijkste PROFIJT verbeteringen in de maand juni waren:

  • Het Individueel Ontwikkelingsplan kan nu worden gefilterd op status: afgerond, lopend of alles.
  • De layout van de popup waarin leerlingen kunnen worden gewaardeerd vanuit de module Volg is sterk verbeterd. Door de verbreding en aanpassing van de indeling van de pagina werkt het geheel makkelijke en intuïtiever.
  • De schoolbeheerder kan nu leerlingen ook als gender neutraal registreren.
  • Het is vanaf nu mogelijk om bij een traject-toekenning aan te geven dat alle docenten binnen de school de toekenning mogen bewerken. Hiermee kunnen part-timers samen een leerling begeleiden.
  • De exports van het individueel ontwikkelingsplan en het zorg dossier zijn nog weer verder uitgebreid.
  • Bij het toekennen van trajecten aan leerlingen is de filter voor beschikbare trajecten verder uitgebreid.
  • De MBO Entree competenties zijn toegevoegd.