Nieuwe functionaliteit maart

De belangrijkste PROFIJT verbeteringen in de maand maart waren:

  • De referentieniveaus taal en rekenen zijn nu als uitgewerkte trajecten met bijbehorende leerdoelen beschikbaar voor alle scholen.
  • Gebruikersbeheer van de Zorg-module is aangepast waardoor je als school kunt kiezen of je onderscheid maakt tussen verschillende typen gebruikers die toegang hebben tot de zorg informatie van leerlingen.
  • De Resultaten-module waarin de vorderingen van leerlingen in beeld worden gebracht is weer verder uitgebreid. Het is nu ook mogelijk om algemene feedback te geven naast de feedback per traject.
  • Gebruikersoverzichten van leerlingen, ouders, docenten en zorg-medewerkers zijn beter te sorteren en te wijzigen.
  • Bij het toekennen van persoonlijke leerdoelen kan een docent of leerling zelf kiezen of de IOP-vragen ingevuld moeten worden.