PROFIJT weer in goede handen!

Nadat Olav van Doorn begin 2016 XSservice B.V. heeft verlaten is het bedrijf langzaam leeg gelopen. De ene na de andere medewerker verliet het bedrijf en daarmee is de aandacht voor PROFIJT tot het absolute minimum gedaald. Dit tot grote ergernis van de ruim 50 (praktijk)scholen die dagelijks afhankelijk waren en zijn van de software.

Olav van Doorn heeft na zijn vertrek bij XSservice B.V. samen met Raymond Diemer het reeds bestaande At Monday verder uitgebouwd tot één van de meest geavanceerde en uitgebreide arbeidsmarktportals van Nederland. Het bedrijf achter At Monday – Oray Beheer B.V. – heeft met ingang van vandaag het product PROFIJT overgenomen.

Oray Beheer B.V. maakt bekend met alle scholen die gebruik maken van PROFIJT nieuwe afspraken te zullen maken. De doelstellingen van het nieuwe PROFIJT voor de korte termijn zijn:

  • Nieuwe afspraken maken met gebruikende scholen. Daarbij zal rekening worden gehouden met de reeds betaalde licenties aan XSservice B.V.
  • De eerste maanden de techniek op orde brengen en waar nodig vereenvoudigen.
  • In samenspraak met de scholen de ontwikkelagenda vaststellen.

Door de nauwe samenwerking met de scholen en de koppeling met At Monday zal in de komende jaren een platform worden gerealiseerd dat aansluit bij de wensen van het onderwijs maar vooral leerlingen begeleid naar een mooie loopbaan!