PROFIJT Zorg nu ‘live’

PROFIJT heeft een hechte en goede relatie met haar klanten en gebruikers. We hebben de afgelopen maanden van onze klanten begrepen dat er veel wensen zijn ten aanzien van de zorginformatie van leerlingen. Daarom hebben wij voor en met deze klanten een extra module ontwikkeld: PROFIJT Zorg!

PROFIJT Zorg is na een intensieve testperiode van vier weken nu per 12 mei 2015 beschikbaar voor onze klanten.

Wat levert PROFIJT Zorg de school, de docenten, het zorgteam en de directie op?

  • overzicht: docenten en zorgmedewerkers kunnen in PROFIJT Zorg per leerling alle zorggegevens overzichtelijk en digitaal opslaan. Gegevens over de thuissituatie, onderzoeken, plan van aanpak, onderwijsbehoefte en adviezen van zorgverleners worden in PROFIJT Zorg gedocumenteerd. De module heeft bovendien een logboekfunctie voor notities;
  • veel tijdwinst: informatie die voorheen op verschillende plekken binnen de school werd bewaard, staat nu in één digitaal systeem. Dit is top! De informatie is makkelijk te raadplegen en kan geprint worden, bijvoorbeeld voor een gesprek met een leerling en zijn of haar ouders of voor een groepsoverzicht;
  • waarborg van privacy: binnen PROFIJT Zorg worden de leerlinggegevens veilig en digitaal opgeslagen, waardoor de privacy van de leerlingen is gewaarborgd;
  • gebruiksgemak: met PROFIJT Zorg is de basale en uitgebreide zorginformatie van een leerling volledig verwerkt in het IOP van de leerling. Met deze module geeft een school bovendien invulling aan het OPP. Daarmee ‘ontzorgt’ PROFIJT Zorg de docenten en zorgmedewerkers en dus de school;
  • handelingsgericht: de informatie die in PROFIJT Zorg kan worden opgeslagen ondersteunt het handelingsgericht werken van docenten en zorgmedewerkers.
  • één digitaal systeem: scholen kunnen hun huidige systemen vervangen, omdat PROFIJT Zorg gekoppeld is met DUO en OSO;
  • geïntegreerd: PROFIJT Zorg integreert de zorginformatie in het didactische gedeelte van PROFIJT. Dit helpt om onderwijs en zorg goed op elkaar af te stemmen.

Als organisatie zijn we enorm trots dat PROFIJT Zorg op de markt is gekomen en zo een grote bijdrage levert aan onze klanten: de scholen en de leerlingen. De eerste feedback van de scholen over PROFIJT Zorg is dan ook erg goed!