Wat staat er op het programma in 2019/2020?

Dit schooljaar jaar gaan we o.a. aan de slag met:

  1. De sterke vereenvoudiging en verbetering van de functionaliteit waarmee je gegevens van leerlingen beheerd op het gebied van Zorg, Stage, IOP, OPP en Portfolio;
  2. De verdere integratie van PROFIJT met het carrière-portal YOBBR;
  3. De koppeling met DUO. Op veler verzoek zullen we dit realiseren zodat PROFIJTscholen afscheid kunnen nemen van Magister;
  4. De verdere doorontwikkeling van het portfolio en het diploma praktijkonderwijs;
  5. Het verbeteren van de koppeling met Webuntis;
  6. De koppeling met Topdossier;
  7. Gezamenlijke ontwikkeling van leermiddelen met alle aangesloten scholen.