Webuntis en PROFIJT

Kan ons rooster ook in PROFIJT?
Dit is een veel gehoorde vraag. Mede om die reden hebben we contact gezocht met het meest gebruikte rooster-systeem Webuntis. Samen met hen en De Baander in Amersfoort (als eerste school) gaan we zorgen dat scholen die gebruik maken van Webuntis het rooster beschikbaar krijgen in PROFIJT. Die koppeling tussen de twee systemen heeft meer voordelen dan alleen inzicht in het rooster voor leerlingen. We sommen ze graag even op:

  1. Het onderdeel Volg in PROFIJT wordt automatisch gefilterd op de leerlingen die op dat moment zijn ingeroosterd bij de betreffende docent.
  2. Docenten zien in Volg direct welke leerlingen zijn ziek gemeld en of stage lopen.
  3. Absenties kunnen direct in PROFIJT worden gemeld.
  4. Leerlingen en ouders hebben vanuit PROFIJT inzicht in het rooster.
  5. Leerlingen kunnen (optioneel) werkzaamheden en trajecten inplannen voor de hele week.

De Baander gaat ons bijstaan in het uitdenken en testen van deze functionaliteit. Als u ook interesse heeft in deze nieuwe functionaliteit en met ons mee wil denken en ontwikkelen dan komen we graag in contact. U kunt hierover contact opnemen met Shurley Somaroe via ss@profijt.nu .